هیأت علمی

پورشهابی

دکتر وحید پور شهابی

استادیار، عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

لیسانس مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

فوق لیسانس مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان

دکترای مدیریت دولتی (گرایش تطبیق و توسعه)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

مدیر مسئول فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار

مدیر گروه رشته مدیریت (کلیه مقاطع، کلیه گرایش‌ها)


Vahid Pourshahabi in Google Scholar

My  ORCID : 0000-0003-2985-0001

My ResearchGate Address : https://www.researchgate.net/profile/Vahid-Pourshahabi-2

Web of Science ResearcherID : AAO-3147-2021

Scopus Author Id : 54893102900


 

دکتر وحید پور شهابی

لیسانس مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

فوق لیسانس مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان

دکترای مدیریت دولتی (گرایش تطبیق و توسعه)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

مدیر گروه آموزشی مدیریت و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

مدیر مسئول فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار

برگرفته شده از وبلاگ دکتر وحید پورشهابی pourshahabi.blog.ir

دکتر وحید پور شهابی

لیسانس مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

فوق لیسانس مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان

دکترای مدیریت دولتی (گرایش تطبیق و توسعه)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

مدیر گروه آموزشی مدیریت و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

مدیر مسئول فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار

برگرفته شده از وبلاگ دکتر وحید پورشهابی pourshahabi.blog.ir

دانشکده اصلی: 

·         ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ تاکنون:عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

·         ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ الی ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ : رئیس مرکز آموزش دوره‌های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

·         عضو هیأت اندیشه ورز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

·         ۱۳۹۸/۸/۲۶ تاکنون: مدیر گروه آموزشی مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

·         ۱۳۹۹/۲/۹ تاکنون: عضو شورای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

·         ۱۳۹۹/۳/۲۱ تاکنون: عضو کمیته کرسی‌های نظریه پردازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

·         ۱۳۹۹/۸/۱۰ تاکنون: مدیر مسئول فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار


سال تحصیلی

عنوان درس

93-1392

سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، مدیریت تحول سازمانی

جامعه شناسی سازمان‌ها، سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، مبانی مدیریت دولتی 2

94-1393

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، مدیریت تحول سازمانی

95-1394

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، مدیریت تحول

96-1395

مدیریت تحول سازمانی، روش تحقیق در مدیریت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت تطبیقی،تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، مبانی سازمان و مدیریت

۹۷-۱۳۹۶

مدیریت تحول سازمانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت تطبیقی، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، مبانی سازمان و مدیریت، نظریه‌های مدیریت دولتی

۹۸-۱۳۹۷

مدیریت تحول سازمانی، مدیریت منابع انسانی (كارشناسي و كارشناسي ارشد)، مدیریت تطبیقی، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، مبانی سازمان و مدیریت (كارشناسي و كارشناسي ارشد)، مديريت استراتژيك (كارشناسي ارشد)،مدیریت استراتژیک پیشرفته (کارشناسی ارشد)، مبانی برنامه‌ریزی پیشرفت و عدالت

99-1398

مباني سازمان و مديريت (كارشناسي ارشد)، مدیریت منابع انسانی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)، مدیریت تحول سازمانی (کارشناسی و دکترا)، مدیریت تطبیقی (کارشناسی)،  مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت (کارشناسی)، تجزيه و تحليل قانون مديريت خدمات (کارشناسی)، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم (کارشناسی)، مديريت توسعه (کارشناسی)، روش شناسي پژوهش كيفي و آميخته (کارشناسی ارشد)، مديريت استراتژيك پيشرفته (کارشناسی ارشد)، نظريه‌های سازمان و مدیریت پیشرفته (کارشناسی ارشد)، بررسی روابط فرد و سازمان (دکترا)

1399-1400

روش شناسي پژوهش هاي كيفي و آميخته در مديريت (كارشناسي ارشد)، اقتصاد مقاومتي (کارشناسی ارشد)، مديريت استراتژيك (کارشناسی ارشد)، مديريت منابع انساني پيشرفته (کارشناسی ارشد)، روش تحقيق و مقاله و رساله نويسي پيشرفته (دکتری)، مديريت دانش (کارشناسی ارشد)، مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت (کارشناسی)، مديريت تحول سازماني (کارشناسی)، مديريت توسعه (کارشناسی)، مديريت منابع انساني (کارشناسی)، تحليل محيط داخلي و بين المللي (کارشناسی ارشد)، شيوه هاي رهبري و مديريت امام علي (ع) (کارشناسی)، نظريه هاي مديريت دولتي (کارشناسی ارشد)، مديريت تحول (دکتری)، مباني فلسفي تئوري هاي مديريت دولتي (دکتری)

 

۱- Agility evaluation in public sector

۲- Obstacles of Development and Usage of Information Technology in Public Organization

۳- Agility evaluation in Public Sector using fuzzy logic

۴- بررسی منابع درآمدی شهرهای جدید استان سیستان و بلوچستان

۵- اکوتوریسم در استان سیستان و بلوچستان

۶- پلیس، امنیت، و سرمایه‌گذاری

۷- اقتصاد مقاومتی؛ رمز شکست تحریم‌ها

۸- دفاع غیرعامل شهری در کشور سوئیس

۹- گردشگری شهری و توسعه پایدار

۱۰- شاخص‌های ارزیابی شهر خلاق

۱۱- دفاع سایبری

۱۲- بررسی وب‌سایت شهرداریهای کلانشهرهای کشور

۱۳- FACTORS AFFECTING THE ADOPTION OF E-GOVERNMENT BY THE SENIOR CITIZENS (CASE STUDY: SENIOR CITIZENS IN ZAHEDAN)

۱۴- بررسی خلاقیت کارکنان با رویکرد تئوری مجموعه‌های راف

۱۵- Leadership Styles and Organizational Learning

۱۶- TELEWORKING IN ORGANIZATIONS

۱۷- Surveying the Challenges and models of New service development in e-government

۱۸- Explaining Relationship Between Customer Orientation, Dimensions of Service Orientation and Job Satisfaction in Khorasan Razavi Water and Wastewater Co.

۱۹- رابطه بین پروانه‌های ساختمانی و تخلفات ارسالی به دبیرخانه کمیسیون ماده صد شهرداری زاهدان

۲۰- آموزش عالی و توسعه پایدار در عصر جهانی شدن

۲۱- Identifying the Components of Social Capital and Intellectual Capital of the Organization by the Use of the Rough Set Theory

۲۲- رابطه دموکراسی و توسعه انسانی در هند

۲۳- ارائه مدل بومی برای ارتقاء سطح توسعه یافتگی استان سیستان و بلوچستان با رویکرد توسعه پایدار

24- Prioritizing the Sustainable Development Components to improve the level of Development with Analytical Hierarchy Process(Case Study: Sistan and Baluchestan province of Iran)

۲۵- بررسی همبستگی میان تعداد گردشگران و کیفیت سفر با تأکید بر استان سیستان و بلوچستان

-۲۶اولویت‌بندی گروه‌های تحصیلی آموزش عالی برای توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان

۱۳۹۳/۹/۲۰ : اخذ تقديرنامه از استاندار محترم استان سيستان و بلوچستان بعنوان پژوهشگر برتر

انتشار کتاب رهبری معنوی در سازمان و مدیریت