بازدید اعضای هیئت نظارت و ارزیابی منطقه ۶ دانشگاه آزاد اسلامی از واحد زاهدان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

برگزاری اولین رویداد ملی کرسی های آزاد اندیشی دانشجویی در سیستان وبلوچستان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

مهلت ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی دوره کارشناسی ناپیوسته تمدید شد...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

اخبار و اطلاعیه ها