دانشگاه برخط؛ آموزش الکترونیک/ دکتر میر در گفتگو با آنا تأکید کرد؛

لزوم ارتقا و ساماندهی سامانه آموزشیار/ امکانات دانشگاه در اختیار دانشجویان مناطق محروم است

شهید گمنام آرمیده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان تشخیص هویت شد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

تمدید ثبت‌‌نام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی وکارشناسی..

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

برگزاری هفتمین همایش بین المللی قیام تاریخی عاشورا از دیدگاه اهل سنت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

فرصت مجدد انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی آغاز ‌شد + جدول زمان‌بندی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

اخبار و اطلاعیه ها