تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی کارشناسی دانشگاه آزاد تا 30 دی ادامه دارد

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

در گفتگو با آنا تشریح شد؛

خدمات پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به آسیب‌دیدگان سیل سیستان و بلوچستان

در دومین جلسه قرارگاه جهادی واحد زاهدان مطرح شد؛

محموله کمک‌‌های دانشگاه آزاد اسلامی آماده ارسال به مناطق سیل‌زده

بیانیه دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان در پی شهادت سردار سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان مطرح کرد؛

گسترش مرکز تحقیقات دانشجویی در دانشکده پرستاری واحد زاهدان